Helse- og omsorgspersonell har i dag ei streng teieplikt. Denne vil Horne lempe på av omsyn til det ufødde liv. Barnevernet skal inn mykje tidlegare når rusmisbrukarar blir gravide. Difor sender ho ut på høyring eit forslag om «endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige».