«Vi har kome fram til at det vil være rett å be om at de gjennomfører tilsyn med Naustdal kommune på områder de kan knytte til denne saka og måten kommunen forvaltar barnevernsområdet på meir generelt», skriver rådmann Øyvind Bang-Olsen i brev til Fylkesmannen.