Dei siste fem åra har Noreg tapt sju saker i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og er frikjent i to. Norsk barnevern har gripe inn i «retten til familieliv» i for stor grad, ifølgje Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).