De tre regjeringspartiene har blitt enige med Kristelig Folkeparti om innføring av en ny bemanningsnorm i alle landets barnehager fra 1. august i år. Bemanningsnormen innebærer at det maksimalt skal være tre barn i alderen 0-3 år per voksen og maksimalt seks barn i alderen 3-5 år per voksen. Men fortsatt er Høyre uenige med KrF om barnehagene trenger friske midler for å få dette til.