Dette året har det vært et stort press på myndighetene for å hente foreldre med norsk statsborgerskap og deres barn til Norge. Regjeringen har hele tiden stått fast på sin avgjørelse: Barna kan bli hentet, men ikke foreldrene.