– I dag ser man på barn som en byrde, men samtidig ønskelig, fordi man vil ha noen til å ta vare på seg når man blir eldre, sier Heidi Østbø Haugen. Hun er Kina-forsker ved Universitetet i Oslo, og tilbringer dette skoleåret som gjesteforsker i Guangzhou, som er sentrum i Kinas største storbyregion.