Dette er noen av rettssakene som omhandler vold mot små barn det siste året. Oversikten er samlet sammen av NTB: