Drøye to år etter at FNs bærekraftige utviklingsmål ble satt ut i livet 1. januar 2016, har nordmenn beskjeden tro på at det ambisiøse målet om å utrydde ekstrem fattigdom blir nådd: