Alle Vårt Land har snakket med avviser at de har brukt verv eller roller i organisasjonen Menneskeverd og tankesmien Skaperkraft i kampen om KrFs veivalg.