– Bosetningene er et brudd på folkeretten, sa Ban og la til at flere tiår med en politikk som har ført til at over 500.000 israelere er blitt bosatt i de palestinske områdene «står i direkte motsetning til opprettelsen av en palestinsk stat». Han sa også at det internasjonale samfunnet «ser på utvidelsen av bosetningene som et hinder for fred».