Sommeren 2015 opplevde Amber Scorah alle foreldres største mareritt. Sønnen Karl døde, bare timer etter at hun før første gang leverte han hos dagmammaen før hun dro på jobb. Karl ble litt over tre måneder gammel.