De la ned søndagsskolen fordi de hadde for få og utslitte ledere. Fredheim arena i Sandnes var misfornøyd med resultatene av barne- og ungdomsarbeidet sitt. En av de største forsamlingene i Indremisjonsforbundet (Imf) så seg rundt etter et opplegg som hadde gode resultater.