To av tre dommere i delstaten Victorias høyesterett konkluderte med at dommen mot kardinal George Pell skal opprettholdes, og avviste dermed Pells anke. Det betyr at Pell må fortsette å sone straffen på seks års fengsel.