Nyheter

– Noen vil ha en sterk, religiøs forklaring på det som har hendt. Jeg kan ikke se at det har noen hensikt at for eksempel hjerneforskere da skulle prøve å overbevise en person om det motsatte. Man kan ikke motbevise Guds eksistens vitenskapelig, sier Per Brodal.

Han er lege og professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo.

Mellom liv og død

– Hva tror du selv er forklaringen på at mennesker i grenseland mellom liv og død i etterkant har sterke fortellinger om hva de har opplevd?