Mens situasjonen rundt Åshild Mathisens stilling som sjefredaktør i Vårt Land fortsatt står uavklart, har enkelte medarbeidere fortalt Dagens Næringsliv (DN) om det som oppleves som en fryktkultur i avisen.