– Grunnloven er ei politisk programerklæring, og gjev ingen individuelle rettar, slår Martin Askvik, seniorrådgjevar i opphaldsavdelinga i Utlendingsdirektoratet (UDI), fast i Oslo tingrett.