– Jeg ser ikke behov for å vurdere unntak fra botidskravet nå, og hensynet til likebehandling og forutsigbarhet taler også for at dagens regel blir beholdt, skriver Frp-statsråden i et brev til Stortinget.