Fra 1969 og tre tiår framover preget­ den blodige konflikten Europas nyhetsbilde. Nesten ukentlig kom meldinger om sekteriske drap og terrorhandlinger i den britiske provinsen, både fra Den irske republikanske hæren (IRA) og pro-britiske, protestantiske paramilitære.