–  Vi starta vinteren 2009 og brukte fem månadar til første sak. Gjennom undersøkingar og tilgang til interne dokument i SOS Rasisme, dokumentere vi at størsteparten av leiinga også var medlem i det kommunistiske­ mikropartiet­ Tjen Folket. TF-medlemmar hadde også dei best betalte stillingane. SOS Rasisme, som hevda å ha 40.000 medlemmar, var altså blitt ein front for ei gruppe som argumenterte for politisk vald og sjølv hadde nokre­ titals aktive medlemmar. Så tok personar over heile landet, som hadde blitt meldt inn utan å vite om det, kontakt. Vi følgde penge-
straumane frå SOS Rasisme til TF og fekk til slutt ein kopi av medlemsregisteret, som viste at medlemsjukset var gjennom-
gripande.