Fredag gikk irske velgere til urnene for å ta stilling til om de skulle avskaffe grunnlovstillegget som gir et foster den samme retten til liv som mor. Allerede fredag ettermiddag viste valgdagsmålingene at et klart flertall av irske velgere har stemt for å liberalisere landets abortlover.