Nyheter

«Kan en Nyhetsoppleser i Tv, virkelig oppfattes som lite troverdig, eller partisk, fordi om vedkommende bærer et Kors-smykke??!» spør en Facebook-bruker.

Debatten i kommentarfeltene lar ikke vente på seg. Mange mener Norge avkristnes av humanetikere, sosialister og muslimer. Andre syns påstandene er overdrevne, som denne brukeren:

«På samme måte som en polititjenestemann eller bussjåfør ikke kan kle seg akkurat som de vil på jobb, har også nyhetsopplesere på TV et "uniformsreglement" å forholde seg til. (...)Det vil si at korset, hijaben, turbanen og Liverpooldrakta i så måte likestilles. Verre er det ikke.»

Forskning