De to ofrene var da 12 og 13 år gamle. En av dem døde av en overdose i 2014.

Pell anket dommen og en ny rettsforhandling saken fant sted i Victoria States høyesterett i Melbourne i juni. Torsdag ble det kjent at de tre dommerne, som har vurdert anken, vil kunngjøre sin beslutning neste onsdag, 21. august.

Dommerne kan avvise anken, sende saken tilbake for ny behandling i retten eller frifinne Pell.

Pell er den mest høytstående katolske geistlige som er dømt for overgrep mot barn. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.

Under ankeforhandlingene hevdet Pells forsvarere blant annet at det var «fysisk umulig» for kardinalen å begå de angivelige overgrepene inne i en katedral hvor det befant seg mange mennesker. De angrep også aktoratets bevisførsel og kritiserte at hele tiltalen mot Pell baserte seg på vitnemålet fra ett eneste offer.