– Arrogant å sette ned et utvalg, utrede samvittighetsfrihet i arbeidslivet og komme med en innstilling som statsråden parkerer før rapporten i det hele tatt er sendt ut på høring, kontrer generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening (NKLF).