Nyheter

– Arrogant å sette ned et utvalg, utrede samvittighetsfrihet i arbeidslivet og komme med en innstilling som statsråden parkerer før rapporten i det hele tatt er sendt ut på høring, kontrer generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening (NKLF).

Det var i september at Samvittighetsutvalget leverte sin rapport om samvittighetsfrihet i arbeidslivet til statsråd Anniken Hauglie (H). I den blir det foreslått: Bare et fåtall reservasjonsretter bør være lovfestet, blant annet retten til å si nei til å utføre abort, som er gjeldende praksis i dag. Resten av spørsmålene bør løses mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ifølge utvalget.

Nå sender arbeidsministeren rapporten på høring for å få innspill til forslagene, men før runden gjør hun det klart:

– Jeg inviterer ikke til ny reservasjonsdebatt. Da debatten om reservasjonsretten raste som verst var ikke jeg her, men det vil overraske meg om vi får en ny runde på den opp i Stortinget. Den ble rimelig opphetet.