Nyheter

Under AUFs landsmøte i oktober, skal ungdomspartiet vedta et nytt likestillings- og inkluderingsprogram. I sentralstyrets utkast til nytt program, foreslås det nye, radikale tiltak for å regulere pornoindustrien og for å innskrenke hvilken type porno som skal være lovlig. Den enstemmige innstillingen fra sentralstyret innebærer blant annet å: