Nyhet

Under AUFs landsmøte i oktober, skal ungdomspartiet vedta et nytt likestillings- og inkluderingsprogram. I sentralstyrets utkast til nytt program, foreslås det nye, radikale tiltak for å regulere pornoindustrien og for å innskrenke hvilken type porno som skal være lovlig. Den enstemmige innstillingen fra sentralstyret innebærer blant annet å: Blokkere nettsider med voldelig eller grenseoverskridende pornografi.Innføre krav om alderskontroll på pornosider.Og etablere en godkjennings- og merkeordning for «etisk porno».

– Unge blir eksponert for porno tidlig og sier at de i stor grad lærer om sex fra porno. Da bør det ringe noen varsellamper fordi porno viser ikke hva normal sex er, sier Ina Libak, nestleder i AUF og lederkandidat etter avtroppende AUF-leder Mani Hussaini.

Grenseoverskridende

Libak sier ungdomspartiet først og fremst vil gjøre seksualundervisningen bedre, men påpeker at man heller ikke kommer unna å ta tak i pornoindustrien.