Nyheter

Støttepartiene KrF og Venstre har reagert sterkt på enkelte av tiltakene i innstrammingspakken som regjeringen la frem tirsdag. Fra Arbeiderpartiet (Ap) var tonen avventende inntil partiets nestleder Trond Giske ga sine kommentarer tirsdag ettermiddag:

– Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk, samt det som ligger til grunn for asylforliket i Stortinget før jul. Vi er i stor grad enig i at vi skal ha en streng linje, sa Giske til VG.

Nå toner opposisjon innad i Ap flagg. Hussaini, ungdomsorganisasjonens leder, reagerer å at Giske aksepterer Listhaugs retorikk.

– Det veldig rart at politikere aksepterer en så tøff og til tider mistenkeliggjørende retorikk om mennesker på flukt, sier Hussaini til Vårt Land.