Nyheter

På Unge Høyres landsmøte i juni gikk ungdomspartiet inn for liberale standpunkter som altruistisk surrogati, aktiv dødshjelp og legalisering av lettere narkotiske stoffer. Nå er det en reell sjanse for at de samme sakene går gjennom på AUFs landsmøte i oktober.

Sakspapirene til AUFs landsmøte er ennå ikke klare, men Vårt Land har vært i kontakt med flere av ungdomspartiets fylkeslag og fått bekreftet at de samme tre sakene vil fremmes til landsmøtet som avholdes 18.-21. oktober. Store fylkeslag som Oslo og Trøndelag har gått inn for legalisering av cannabis og vil fremme dette til landsmøtet. Men mange fylkeslag har ikke tatt stilling til legalisering, og det regnes dermed som åpent hva landsmøtet ender på. Minst ti fylkeslag har vedtak for aktiv dødshjelp, mens noen fylkeslag har vedtak mot. Minst ni fylkeslag har vedtak for altruistisk surrogati, mens minst ett fylkeslag har et aktivt vedtak mot.

Verdispørsmål

Hvorvidt disse tre sakene går gjennom på landsmøtet vil blant annet avhenge av om fylkene binder delegasjonene sine eller lar delegatene stemme fritt. I AUF er det vanlig å binde delegasjonene, men det er usikkert om dette vil gjøres i verdispørsmål som aktiv dødshjelp og surrogati.