På Unge Høyres landsmøte i juni gikk ungdomspartiet inn for liberale standpunkter som altruistisk surrogati, aktiv dødshjelp og legalisering av lettere narkotiske stoffer. Nå er det en reell sjanse for at de samme sakene går gjennom på AUFs landsmøte i oktober.