Nyhet

Vårt Land stilte åtte troende på klimatoppmøtet to spørsmål:

1. Hvorfor tror du religiøst klimaarbeid nytter?

2. Hva er det viktigste en troende kan gjøre for klimaet?

Her er hva de svarte.