Vårt Land stilte åtte troende på klimatoppmøtet to spørsmål: