– Jeg frykter KrF skal bli for utydelige, at vi igjen skal ende opp med ulne kompromisser som ikke betyr noen ting. Landsmøtet må vedta klare standpunkt.