Utlendingsnemnda (UNE) skiller mellom ateister og kristne når det gjelder vurderinger av forfølgelsesgrunnlag. Afghanere som blir trodd på at de har konvertert til kristendommen får beskyttelse i Norge. Slik er det ikke automatisk med dem som blir trodd på at de er ateister, ifølge UNE.