Morten Oftedal Schwencke trekker frem Aksel Braanen Sterri, samfunnsdebattant og kommentator i Dagbladet, som et eksempel på en person i akademia som fremmer religionsfiendtlige holdninger.