– Selv om kristne har mange fine verdier som andre ikke bare kan være enige i, men også la seg inspirere av, sliter de litt med et for internt kristelig språk. Det får kristne og kristen tro til å virke rarere og mer fremmede enn det de egentlig kan være. Sånn sett kan det kanskje ironisk nok føre til at jeg hjelper andakten til å nå flere og treffe bedre, sier Didrik Søderlind.