I ein kommentar i Vårt Land uttrykte pastor i Misjonskirken Oslo seg kritisk til dei som har vore begeistra for norske menigheter sin suksess med å nå ut digitalt under koronakrisen.