Nyheter

Norges høyeste domstol har konkludert, og dermed avgjort saken:

«(...) det å gi flyktningstatus i misbrukstilfellene, vil kunne undergrave asylinstituttets legitimitet og effektivitet og kunne oppleves urettferdig for flyktninger med et genuint beskyttelsesbehov.»

Den ferske dommen fra Høyesterett erkjenner at «det kan selvsagt være bevismessig vanskelig å fastslå hva som er en persons motiv for å foreta seg handlinger som utløser forfølgelsesfare» – og at «asylsøkere rett til å engasjere seg i politisk aktivitet og lignende selv om de er utenfor hjemlandet».

Men mannen fra Etiopia ble ikke trodd av Høyesterett.