Norges høyeste domstol har konkludert, og dermed avgjort saken: