– Behandlingen av enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år er ikke human. Regjeringen bruker lov og forskrift slik at andelen av disse som bare får midlertidig opphold har økt fra fire prosent under vår regjeringstid til 70 prosent under deres, sier Martin Kolberg til Vårt Land.