Nyhet

– Én-prosent-vedtaket fra desember har nok bidratt til denne omprioriteringen, sier KrFs bistandspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad.

Verdens mange fattige fikk i fjor en håndlaget julegave fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre og KrF:

Partiene vedtok at norsk bistand skal være på minst én prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI).

Forslaget kom fra Ap, men sentrumskameratene Venstre og KrF var lenge bundet opp av budsjettsamarbeidet med Solberg-regjeringen. Men etter seige budsjettforhandlinger, som ble brutt av både Venstre og KrF, valgte de to partiene til slutt å støtte Ap, SV og Sp ønsket om å legge en sterk føring for regjeringers framtidige bistandsbudsjetter: