Dermed ligger det an til en thriller-avstemning i betente flyktningspørsmål under landsmøtets siste dag. Da skal uttalelsen «Ta vare på folk på flukt» opp til endelig avgjørelse.