– I vårt ukentlige møte tirsdag sa jeg at jeg synes vi skal bruke litt engasjement på denne saken i gudstjenestene, forteller Tor Øystein Vaaland, prost i Asker i Oslo bispedømme.