Nyheter

– Asia Bibis sak har blitt selve ikonet på forfølgelsen av minoriteter i Pakistan. Når hun nå har blitt frifunnet, tenner det et håp i befolkningen om at situasjonen skal bedres. Det er oppmuntrende at dommerne turte å frikjenne henne, sier Sajid Christopher Paul. Han er president i Human Friends' Organization, og har vært en av Bibis nære støttespillere de siste årene. Nå er han i Norge på invitasjon fra Stefanusalliansen, blant annet for å snakke om forfulgte kristnes situasjon i Pakistan.