– Prestene må selv bestemme hvor lenge de vil bli værende i boligene de leier, men etter hvert som disse blir frigjort vil vi vurdere å selge dem, sier Bernt Aas, leder i forvaltningsavdelingen i Opplysningsvesenets fond (OVF).