Nyhet

– Dette må løses lokalt og pragmatisk. Vi legger opp til at det er noe som skal løses på arbeidsplassen, og når man ikke har en lovfestet rett til reservasjon, så er det arbeidsgiver som har siste ordet, sier leder av utvalget, Bjørn Kåre Myskja.

Tirsdag la utvalget fram sin rapport der de anbefaler at arbeidsgivere bør gi reservasjonsmulighet til en arbeidstaker med dype samvittighetsgrunner.

I rapporten har de drøftet en rekke situasjoner og arbeidsoppgaver der det kan tenkes at arbeidstakere kan ha samvittighetsgrunner for å si nei til.

• Sykepleier som ber Fadervår med pasientene