KrF har i fleire kommunar klart å oppretthalde rause, lokale ordningar med ekstra kontantstøtte - ofte med støtte frå Arbeidarpartiet, som i prinsippet er mot slik støtte.