– Jeg vil applaudere en større åpenhet og mindre sjenanse for kristen tro. Det er fint at korset, som er det viktigste kristne symbolet, vises fram med større frimodighet, sier Hans Aage Gravaas, som er generalsekretær i Stefanusalliansen.