Kirkeverge Robert Wright kan bli mannen som oppfyller den nye Oslo-biskopens ønske om at Oslo-kirkenes dører står åpne store deler av dagen.