– Det har strømmet inn henvendelser fra hele landet. Vi har faktisk måtte sette strek for ikke å skulle holde på til seint på kveld, sier Stein Ellinggard, sokneprest i Lademoen menighet i Trondheim.