Det mener også det regjeringsoppnevnte Samvittighetsutvalget som i september la fram sin rapport om samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Læreren skal riktignok være en rollemodell for elevene, og bør derfor være forsiktige med å fremheve sitt eget livssyn. Samtidig åpner de for: