Den katolske kirke mangler prester, noe som gjør at mange katolske kirker i landlige strøk ikke har en geistlig leder. Problemet er spesielt stort i Latin-Amerika, der pave Frans selv kommer fra.