«Den nye vigselsliturgien skal komme i tillegg til dagens vigselsliturgi», heter det i vedtaket fra Åpen folkekirkes årsmøte lørdag.