En ny rapport om kirkevalget i fjor høst viser at knapt halvparten av dem som stemte på valgvinneren Åpen folkekirke, definerer seg som «personlig kristne». Blant dem som stemte på nominasjonskomiteens liste, regner 8 av 10 seg inn i denne kategorien.