Ole Christian Kvarme (68) sendte onsdag sin avskjedssøknad. Bispemøtets superveteran med snart 19 års fartstid som biskop i Borg og i Oslo, tok beslutningen etter to øyeoperasjoner og «ut fra en enkel erkjennelse av at tiden nå er moden».