I sju av de ni bispedømmene der Åpen folkekirke stilte egen liste, er en av deres kandidater valgt til å lede bispedømmerådet.